கட்டிடக் கலை என்பது ஆடம்பர மாளிகைகள் மட்டுமல்ல.

எளிய பொருட்களை கொண்டும், சிறிய இடத்திலும் நல்ல கட்டிடங்களை உருவாக்கலாம்.

வாழத்தகுந்த வாழிடம் யாவர்க்கும் உரியதே ! 

story of our logo

Every space has its own emotions ,

emotions in spaces

   especially the homes .

a hut

either

or a

luxury
villa

everyone deserves architecture
luxury villa
heart

Home is always home

Not only homes, but we are also here for all your small space needs

small shops, small restaurants, etc.,

Big dreams but small plots ?
Don't worry, Contact us !

Contact us .

by filling this form

 OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY 09:00 - 19:00 SATURDAY 09:00 - 18:00

 

ADDRESS

16, Nathervali Dargha street,

Madurai Rd,

Tiruchirappalli,

Tamil Nadu 620008

PHONE

+91 9965399076

+91 8428115743

 

mail@hnparchitects.com

  • Instagram
  • Facebook
  • 766-7665984_twitter-black-twitter-logo-png-transparent-png
  • 5457079-black-youtube-logo-logodix-black-youtube-logo-png-500_500_preview
  • LinkedIn
Hnp logo

© 2022 by HnP Architects